Communicatie cases

Een communicatie case kan handig zijn als inspiratiebron voor je communicatie-scriptie. Ook is een case te gebruiken als casus voor je onderzoek. Hieronder een aantal communicatie cases: 

 

Case: een asielzoekerscentrum in Broekhoven

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft B&W van De gemeente Broekhoven benaderd met de vraag of de gemeente 250 asielzoekers kan opvangen. Een voormalig klooster zou als locatie kunnen dienen; het gebouw staat al enkele jaren leeg. 

Het college van B&W staat niet onwelwillend tegenover het verzoek. Aan de hand van een ambtelijke notitie heeft een - besloten - vergadering plaatsgevonden van de raadscommissies voor Volkshuisvesting en Sociale Zaken. In deze vergadering blijkt een meerderheid het voorstel om de vestigingsmogelijkheid nader te onderzoeken te steunen. Wel wijzen diverse raadsleden op mogelijke weerstand van wijkbewoners. Fijntjes herinneren zij de wethouders aan de acties vanuit de bevolking toen een jaar geleden werd voorgesteld een leegstaande supermarkt aan te kopen voor de opvang van drugsverslaafden. 'Er moet wel draagvlak zijn onder de bevolking', klinkt het van verscheidene kanten.

Je bent als communicatieadviseur werkzaam bij de gemeente Broekhoven. Het Bureau communicatie kent naast jou nog één medewerker voor de publieksbalie en de wekelijkse gemeentepagina in het huis-aan-huisblad. De wethouders van Volkshuisvesting en Sociale Zaken vragen je mee te denken over de communicatie rond deze kwestie.

Download hieronder de complete case.

Download
Case: een asielzoekerscentrum in Broekhoven
Communicatie case voor overheidscommunicatie.
Case communicatie asielzoekerscentrum ge
Microsoft Word document 18.5 KB

Galjaardcase: Burgers denken mee over de toekomst van Borne 

 

Meebeslissen over de toekomstvisie van een gemeenschap. Het kan, het is gebeurd: in Borne. In het interactieve traject MijnBorne2030 draaide alles om het managen van verwachtingen en om het vertrouwen in samenwerking.

Download hieronder de complete case. 

 

Download
Galjaardcase: Burgers denken mee over de toekomst van Borne
GALJAARDCASE gemeente Borne.pdf
Adobe Acrobat document 380.8 KB

Bedrijfsgegevens

Email: scriptiehulp2800@gmail.com

Telefoon: 06 41 67 21 52

 

KvK 20134168

Bankrekening ASN Iban: 

NL93ASNB0706853911

BTW-nummer 1519.89.680.B01

Algemene voorwaarden klik hier

 

Download de flyer

Download
Flyer Werken en afstuderen
Advertentie ScriptiehulpverlenerMD_werke
Adobe Acrobat document 455.5 KB

Partners: