2. Hoe formuleer ik mijn probleemstelling goed?

 

Een goed geformuleerde probleemstelling geeft richting aan je onderzoek. De oplossing voor het geformuleerde probleem is het doel van je onderzoek.

 

Er zijn verschillende probleemstellingen:

  • Bij een verklarende probleemstelling is het antwoord in je onderzoek een oorzaak of gevolg;
  • Een adviesgerichte probleemstelling is het antwoord in je onderzoek een advies voor een opdrachtgever;
  • Een beschrijvende probleemstelling geeft informatie over bijvoorbeeld feiten of cijfers;
  • Een evaluerende probleemstelling geeft een oordeel als antwoord van je onderzoek.

 

Tips voor een goed geformuleerde probleemstelling

  • Let bij de formulering erop dat deze concreet, relevant, specifiek en helder is. Dat is van belang omdat deze behapbaar moet zijn om te onderzoeken. Zo kan je een goed onderbouwd antwoord (conclusie) geven.
  • Maak het onderwerp dus liever te klein dan te groot.
  • Geef verder steeds duidelijk aan wat je gaat onderzoeken, dus waarover je scriptie gaat. Stel jezelf daarbij steeds de vraag: “Kan ik in één zin aangeven wat ik precies wil weten?”
  • Zorg ervoor dat de probleemstelling bij voorkeur een organisatiebelang en een maatschappelijk of wetenschappelijk belang bevat.
  • Beschrijf de probleemstelling in de inleiding. Maak daarbij duidelijk waarom het probleem belangrijk en denk aan denk aan de drie W’s: Wie, Wat en Waar.

 

Andere vragen:

1. Hoe kies ik een geschikt scriptie-onderwerp en hoe laat ik me inspireren?

3. Hoe maak ik een conceptueel model?

4. Hoe stel ik een goede vragenlijst op?

5. Hoe ga ik om met bronvermeldingen (w.o. APA-normen)?

 

 

Bedrijfsgegevens

Email: scriptiehulp2800@gmail.com

Telefoon: 06 41 67 21 52

 

KvK 20134168

Bankrekening ASN Iban: 

NL93ASNB0706853911

BTW-nummer 1519.89.680.B01

Algemene voorwaarden klik hier

 

Download de flyer

Download
Flyer Werken en afstuderen
Advertentie ScriptiehulpverlenerMD_werke
Adobe Acrobat document 455.5 KB

Partners: