Omgaan met verwijzingen in tekst: citeren en parafraseren

Algemeen

Citeer je in je stuk letterlijk uit een bron, vermeld dan op die plaats ook de bron. Die bron staat ook al uitgebreid in de bronnenlijst. Je kunt hier dus volstaan met een verwijzing tussen haakjes, direct achter het citaat of de parafrase. Dit overnemen van delen van andermans werk kan op twee manieren: 

 • Door te citeren (een stukje van de tekst letterlijk overnemen)
 • Door te parafraseren (in eigen woorden weergeven)

Standaard noem je auteur, jaartal en paginanummer. Is er geen auteur? Noem dan de organisatie. Als er geen organisatie is, wordt de titel genoemd.

Citeren

Plaats een citaat altijd tussen aanhalingstekens. Laat deze volgen door een verwijzing tussen haakjes (achternaam auteur(s), jaartal, paginanummers(s), of door de auteur(s) in de tekst te noemen.
Bij internetbronnen noem je geen paginanummer(s), met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een tijdschriftartikel dat als pdf-bestand online is gezet.

 

VOORBEELDEN

 

Citaat met verwijzing tussen haakjes

 • "De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse" (Migchelbrink, 2006, p. 68), en deze werkwijze is gevolgd voor het onderzoek.
 • "Feedback geven we de hele dag door" (Meer, Neijenhof & Bouwens, 2001, p. 126)

 

Citaat met auteur in de tekst

 • Migchelbrink (2006) zegt "De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse" (p. 68).
 • Meer, Neijenhof & Bouwens (2001) beweren "Feedback geven we de hele dag door" (p. 126)

 

Citaat van meer dan veertig woorden
Dit wordt in een losstaand, ingesprongen blok weergegeven, zonder aanhalingstekens: 

 

Migchelbrink (2006, p. 68) zegt over de analyse met de 5xW+H-formule:

De eerste stap die je neemt, is in feite een probleem- en situatieanalyse. Inde probleemanalyse oriënteer je je op het aangebrachte handelingsprobleem. Om inzicht te krijgen in het probleem en de probleemcontext is het handig om te werken met de 5xW+H-formule. Deze formule is toegepast in de volgende casus ... [etc.]


Citaat van een internetbron

 • Volgens het Centrum voor ethiek en gezondheid is drang "een zodanige beïnvloeding van de persoon dat hij minder keuze heeft" (Dwang en drang in de zorg, z.d.). (z.d. = zonder datum)
 • "Schiphol is de laatste tijd steeds vaker voorpaginanieuws" (Van der Meijden, 1998), en dat blijkt ook uit...

 

Citaat van een tabel, model, figuur, afbeelding, etc.

 • Zoals te zien is in Tabel 1 (Migchelbrink, 2006, p. 20) zijn er verschillende typen onderzoek…
 • In Tabel 1 laat Migchelbrink (2006) zien dat er verschillende typen onderzoek zijn (p. 20).

 

Parafraseren

Een parafrase is het in eigen woorden weergeven van andermans werk. Deze wordt gevolgd door een verwijzing tussen haakjes met de achternaam van de auteur(s), het jaartal en het paginanummer. Het paginanummer noemen is niet verplicht maar wel aanbevolen. Er worden maximaal vijf auteurs genoemd. Noem bij zes of meer auteurs alleen de eerste auteur met de toevoeging "et al.".
In de
bronnenlijst wordt de volledige beschrijving opgenomen.

Bij internetbronnen kom(t/en) geen paginanummer(s), met uitzondering van genummerde bestanden, zoals een tijdschriftartikel dat als pdf-bestand online is gezet.


Parafrase van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met één auteur

 • Voor het onderzoek wordt aangeraden eerst het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p. 68).
 • Het wordt aangeraden om voor het onderzoek eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006, p. 68) en daarna...

 

Parafrase van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met 2 tot 5 auteurs

 • De hele dag door geeft iedereen feedback (Meer, Neijenhof & Bouwens, 2001, p. 126), en...

N.B. Wordt dezelfde bron met meerdere auteurs nogmaals geciteerd, dan wordt alleen de eerste auteur genoemd met de toevoeging "et al.".

 • Zoals al eerder opgemerkt geeft iedereen de hele dag door feedback (Meer et al., 2001, p. 126), en...

 

Parafrase van een boek, artikel, hoofdstuk, etc. met 6 of meer auteurs

 • Het kost tussen de 30 en 45 minuten om informatie te verzamelen voor een intakegesprek (Baxter et al., 2007, pp. 14-15), en...

 

Parafrase van een internetbron

 • Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid onderscheidt drie vormen van drang of manipulatie in de hulpverlening: a) opties: keuzes sturen met beloning of sancties, b) informatie: achterhouden of verdraaien en c) psychologisch: inspelen op gevoelens (Dwang en drang in de zorg, z.d.).
 • Nieuws over Schiphol haalt regelmatig de kranten (Van der Meijden, 1998) en dat blijkt ook uit...

Tip: Bij een parafrase is het niet altijd duidelijk waar deze begint. Daarom is het raadzaam om de auteur of titel aan het begin van de tekst te vermelden:

 • Migchelbrink raadt aan om voor het onderzoek het probleem of de situatie te analyseren (Migchelbrink, 2006, p. 68).
 • In Praktijkgericht onderzoek voor zorg en welzijn wordt voor het onderzoek aangeraden om eerst het probleem te analyseren (Migchelbrink, 2006, p. 68) en daarna...

Behalve bronvermelding nog meer vragen over je scriptie? Neem hier contact op. 

 

Bedrijfsgegevens

Email: scriptiehulp2800@gmail.com

Telefoon: 06 41 67 21 52

 

KvK 20134168

Bankrekening ASN Iban: 

NL93ASNB0706853911

BTW-nummer 1519.89.680.B01

Algemene voorwaarden klik hier

 

Download de flyer

Download
Flyer Werken en afstuderen
Advertentie ScriptiehulpverlenerMD_werke
Adobe Acrobat document 455.5 KB

Partners: